Munchmuseet, MM K 4414

MM K 4414, Munchmuseet. Datert 19.10.1892. Brev fra Karen Bjølstad.