Munchmuseet, MM K 810

MM K 810, Munchmuseet. Datert 14.01.1909. Brev fra Harald Nørregaard.
Filologisk kommentar: Årstallet i Nørregaards datering må være feil. Munch var ikke på noen klinkikk i januar 1908, som nevnt i dette brevet. Se for øvrig MM K 815 som omhandler samme temaer som her, men med korrekt datering