Joakim Frederik Skovgaard

(1856–1933)
Dansk maler, billedhugger og dekorativ kunstner.

Omtalt i følgende kommentarer

Joakim Frederik Skovgaard er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2165.   Brevutkast fra Edvard Munch til Erik Werenskiold. Ikke datert. Se s. 2
«– Jeg har ikke seet Secessionen – – hvor jeg af aviser ser Du udstiller – Danskerne er der men efter hvad jeg  …  … ‹for-› står de gode Berlinere (og der er en frisk Strømning i Berlin) fuldstændig paf ligeoverfor Zartmann og Skovgård – som jeg ‹ligevis› altid har stået – { … }At { … }vi Nordmænd { … }har ladet os dupere af denne Stuekunst!»
Munchmuseet, MM N 2946.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 2r
«Dog vilde jeg gjerne { … }ha Skovga{ … }ards yndling den studerende gut mer til høire og mindre og lidt skjult af løvet –»