Halvdan Fyhn

(1845-1920)
Norsk høyesterettsadvokat og bankdirektør i Kristiania Folkebank.

Tilknyttet