Halvdan Fyhn

Født 1845. Dødsår ukjent
Norsk høyesterettsadvokat og bankdirektør.

Tilknyttet