Peter Sandholdt

Fødsels- og dødsår ukjent
Dansk overretssakfører. Tilknyttet Kunstnernes Efterårsutstillingen i København.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Peter Sandholdt

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 14.    Brev. Datert 3.1.1916. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 929.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Peter Sandholdt til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4078.   Brev. Datert 08.12.1915. 
«Udstillingen er sluttet, og Deres dejlige Billeder er atter pakkede i de to lange Kasser. Desværre be- holder vi ingen af D\d/em hernede.» 

Peter Sandholdt er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1522.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 11.10.1913. Se s. 2
«Dit Brevkort har jeg faaet. Alt skal blive ordnet slig som du ønsker det. Den lille Bog har jeg hentet i Hotel Fønix. I Telefonen har jeg talt med Overretssagfører Sandholt og sagt ham, at event. Udtag af Bogen ikke maa have Karakteren»
Munchmuseet, MM K 1530.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 10.06.1915. Se s. 1
« Jeg bliver en Maanedstid i Sverig. Min Adresse er Loka, Sverig. Har du faaet Brev fra overretssagfører Sandholt angaaende Udstillingen? – Jeg talte med Ravensberg i København.»
Munchmuseet, MM K 4077.   Brev fra Viggo Brandt, Kunstnernes Efteraarsudstilling. Datert 08.09.1915. Se s. 1
«Vor Sekretær, O.R.Sagfører Sandholt, har fået Besked gennem Hr. Goldstein om Deres Tlf. Samtale med denne. Vi glæder os til at modtage Deres Arbejder og beder Dem afsende dem for vor Regning så betids, at de kan være hèr i Begyndelsen af Oktober, helst i de aller første Dage af Måneden. Den Sal, som er til Deres Disposition, har de Dimensioner, som vedstående Rids viser.»