Kunstnernes Efterårsudstilling

Kunstutstilling. Kjøbenhavn, Danmark

Les mer

Brev fra Kunstnernes Efterårsudstilling til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4075.   Brev. Datert 30.09.1909 . «Herved tillader jeg mig høfligst at forespørge, om De vil gøre »Kunstnernes Efteraarsudstil- ling« den Ære at udstille nogle af Deres senere Arbejder, f. Ex. Portrætterne af Helge Rode og Jacob- sen samt den Mappe med Litografier, som De udførte under Deres Ophold i Kjøben- havn.» 
Munchmuseet, MM K 4076.   Brev. Datert 14.10.1909 . «Jeg takker Dem for Deres Brevkort\,/ hvori De lover at sende Udstillingen de to Billeder af Helge Rode og Prof.Jacobsen og endnu et tredje Billede foruden de om- talte Litografier.» 
Munchmuseet, MM K 4077.   Brev. Datert 08.09.1915 . «Vor Sekretær, O.R.Sagfører Sandholt, har fået Besked gennem Hr. Goldstein om Deres Tlf. Samtale med denne. Vi glæder os til at modtage Deres Arbejder og beder Dem afsende dem for vor Regning så betids, at de kan være hèr i Begyndelsen af Oktober, helst i de aller første Dage af Måneden. Den Sal, som er til Deres Disposition, har de Dimensioner, som vedstående Rids viser.» 
Munchmuseet, MM K 4078.   Brev. Datert 08.12.1915 . «Udstillingen er sluttet, og Deres dejlige Billeder er atter pakkede i de to lange Kasser. Desværre be- holder vi ingen af D\d/em hernede.»