Ole Egenæs

Født 1845. Dødsår ukjent
Norsk kjøpmann i Åsgårdstrand.

Ole Egenæs er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 909.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se s. 3
«Hils Egenæs og de andre Venner i Aasgaard- strand –»
Munchmuseet, MM N 1820.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1899. Se s. 1
« { … }Tak for telegrammet – Jeg sa nok feil telefonadresse – Du må ringe op  …  vognmand Nielsen ikke Ekenæs – Prøv igjen imorgen Torsdag eller Fredag kl. 1 ¼.»