André Dezarrois

Fødsels- og dødsår ukjent
Fransk. Direktør ved Galerie nationale du Jeu de Paume.

Tilknyttet

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til André Dezarrois

  I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 3407.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Je regrette beaucoup que je n’ai pas pouvais vous repondre a votre lettres si aimable et vous remercie pour le grand honneur vous et l’etat Fraancais m’a fait et moi offrir a aranqe{ … }r Kommentar une grand exposition de mes tableaux»

  André Dezarrois er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 1159.   Brev fra Jens Thiis. Datert 09.02.1933. Se s. 2
  «som helst tilsagn fra min og Nasjonalgalleriets side, ja, såvidt jeg forstår uten konferance med generalkonsul Krag, som skulde være den selvskrevne leder av saken, har B.-M. egenmæktig for- handlet med «Jeu de Pomes» direktør, M. Desairoix tror jeg han heter, og reservert dette lokale for en Munch-utstilling i mai- juni. Dette kommer som en bombe, såvidt jeg kan skjønne såvel på Peter Krag som på mig, det uspurgte og fuldstændig forbigåte «medlem» av komiteen.»