aranqe{…}r

aranqe{…}r, antakelig feil for arranger

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3407, bl. 1r