Kjennerud

Kjennerud Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Kjennerud er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2898.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.11.1917. Se bl. 2r
«Fru Kjenneruds gravurer er samlet. Ring på telefonen imorgen Lørdag Kl. 12 – så vi kunde aftale at træffes – Det er mulig jeg blir hjemme imorgen paa grund af gigt så det osså var en tjeneste jeg vilde be Dig om»
Munchmuseet, MM N 2901.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 18.10.1922. Se bl. 2r
«Gravuren til {f}Fru Kjennerud ligger til afhentning hos forgylder Smith»
Munchmuseet, MM N 3784.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1917. Se s. 1
«Gravuren til {f}Fru Kjennerud ligger til afhentning hos forgylder Smith»
Munchmuseet, MM T 2851.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1916–1917. Se bl. 1r
«Radering Kys solgt til LauritzenKjøbenhavn 1 Ex Fru Kjennerud 1 Expl. Thiis faaet 1»