Maisa Ekenæs

Maisa Ekenæs (eg. Anna Maria Larsen Ekenæss) (Mademoiselle, La petite mademoiselle) (1885–1977)
Norsk. Modell for Munch 1916. Av Munch også kalt «Mademoiselle», «La petite mademoiselle».

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Maisa Ekenæs

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 1328.    Brev. Datert 19.5.1916.
« Frøken Maisa Larsen Ekenæs Gamle Kongevei 13b Kjøbenhavn B»

Brev fra Maisa Ekenæs til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 9 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 151.   Brev. Datert 22.12.191[?]. 
« Hr. Edw Munch Grimsrød Moss.» 
Munchmuseet, MM K 152.   Brev. Datert 04.01.1916. 
« Herr.  Edv Munch 11 Universitetsgd Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 153.   Brev. Datert 1916–1916. 
«Min skuffelse over ikke at komme paa «palads» kjendte ingen grænser. Naa det ligner Dem det. Men foresten var De rigtig søt mot mig.» 
Munchmuseet, MM K 154.   Brev. Datert 19.07.1916. 
« Kunstneren Hr Edw Munch Blomqvist Kristiania \Villa/ \Ekely/ \Skøien/» 
Munchmuseet, MM K 155.   Brev. Datert 2[?].09.1916. 
« Maleren Hr Edv. Munch Kristiania \Skøien/» 
Munchmuseet, MM K 156.   Brev. Datert 29.12.1916. 
« Monsieur  Edw. Munch Kristiania \Skøien/» 
Munchmuseet, MM K 157.   Brev. Datert 08.03.1917. 
« Monsieur Edv Munch Skøien pr Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 158.   Brev. Datert 27.05.1917. 
« Hr. Edv Munch Skøien pr Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 159.   Brev. Datert 04.07.1917. 
« Kunstneren Edw Munch «Ekely» Skøien» 

Maisa Ekenæs er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1302.   Brev fra Moritz Kaland, Bergens Kunstforening. Datert 14.02.1916. Se s. 2
«P.S. Lille Maisa vilde ogsaa gjerne sende Dem sin hilsen, og hun ber mig spørge Dem om De har bruk for hende til model «til det store billede». Hun blir nok her til slutten av mars og vil saa dra til Kjøbenhavn, men hvis De hadde bruk for hende, saa vilde hun gjerne stoppe i Kristiania en tid.»