Posten

Avis. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Posten er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 1710.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1906 . Se bl. 1r
« Jeg abonnerer selvfølgelig på dit Blad Posten – Min Adresse er Kos  Bad Kösen  Thüringen»