Posten

Avis. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Posten er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 1710.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1906 . Se bl. 1r
« Jeg abonnerer selvfølgelig på dit Blad Posten – Min Adresse er Kos  Bad Kösen  Thüringen»
Munchmuseet, MM N 3337.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.10.1906 . Se s. 3
«{Jeg}Vil Du bestille «Posten» for mig hos Gierløff.  Bad Kösen  Thuringen –»