Kristiania Dagsavis

Avis. Oslo, Norge

Kristiania Dagsavis er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4548.   Brev fra Karen Bjølstad.
«har givet hende dertil; – vi har kjøbt Bøger til hende og abonert paa Dags avisen, som hun faaer hver Dag til sig. – Inger var der\hos hende/ idag, – hun vil ikke paa «Bondelandet», siger \hun/, da heller, der hun er. – Det er svert ondt, at vide hende der hun er; men saa skal Doctor Holm være saa udmærket snil med sine Pasienter, ligesaa Bestyrerinden. – Vi faar senere see, hvorledes vi skal faa ordnet det, – som bedst er for hende.»
Munchmuseet, MM N 2544.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karl Wieck. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ich habe eine neue wunderbare «Dags Kristiania Dagsavis» – glücklicherweise { … }kann man es jetzt nicht ‹i› Kristiania nicht misverstehen –»