Slottet (Det kongelige slott)

Bygning. Oslo, Norge (Henrik Ibsens gate 1 (Drammensveien 1)).

Les mer

Slottet (Det kongelige slott) er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 5114.   Brev fra Karen Bjølstad.
«og Intelligensen er ogsaa med i Hyldest; og selv Castberg og Konow saa Inger straalende og nikkende til alle Sider da de, med de øvrige Medlemmer af Storthinget skulde til Slottet for at tage imod Kongen. – Gunnar Heiberg, som i sin Tale har kaldt Kongen for en «Dusinfyr», er kanske og revet med. –»
Munchmuseet, MM T 2761.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se bl. 23v
«Han drev op og ned på Karl Johan Kl. var 7 om eftermiddagen. D{ … }et var endnu lyst. Solen var netop gået ned bag horisonten slottet der stod som en skarp silouettegning mod den blanke luft.»
Munchmuseet, MM T 2761.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se bl. 23v
«De{t}r gik tykt af mennesker helt op til slottet    Jo længere væk de {kom}var blev de lysere og blåligere silou{t}eter indi og forsvandt tilslut i den g blågrå tåge opunder slottet horisonten»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891 . Se bl. 15r
«Han hadde gik opover Karl Johan i skumringen – en blød mild Høst Vinter{ … }aften – det var {3}2 dage siden han hadde truffet hende – været sammen med – han skulde træffe hende søndag – { … }det var to dage til i overmorgen – men h det var Han v{ … }ar fuld af { … }længsel efter hende – han s og han sa det var så længe til i overmorgen – Han så på den gule luft bag slottet – forbi han gik mørke skikkelser – – aftenens bløde  …  lidt»