Universitetsbiblioteket

Kulturinstitusjon. Oslo, Norge

Les mer

Brev fra Universitetsbiblioteket til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 888.   Brev. Datert [??].[??].1901 .  

Universitetsbiblioteket er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 236.   Brev fra Olaf Hanssen.
«Som De gjerne veit var Obstfelder i midten av 80 åri inne på målsaki og han skreiv ymse ting på landsmål. Eg hev leita etter i flere år, og endeleg fann eg på universitetsbiblioteket ein pk. etterletne manuskript \av honom/ og inn millem desse fann eg nokre forteljingar skrivne på landsmål.»
Munchmuseet, MM K 4890.   Brev fra Inger Munch.
«Jeg fikk anmodning fra universi- tetsbiblioteket om mit fotografi i anledning av «Akerselvens» optagelse i biblioteket. Jeg sendte et, men det er så høitideligt, det kan jo passe der, men jeg liker det ikke. Du skal få et.»
Munchmuseet, MM N 857.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.12.1902 . Se bl. 1r
« {Herved}Dette { … }blot for i Hast at melde at Fischer i Universitetsbibliotheket sender { … }Eder { … }omkring 200 Kr – som han skylder mig for et Billede –»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 751).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 25.4.1912 . Se s. 1
«Vilde Du være så snil at få Tag i på Universitets- biblioteket min Rader Mappe på 8 Raderinger (I grønt Omslag udgivet af Meier-Graefe)»