Hotel Monopol, Café Monopol

Hotell, kafé. Praha, Tsjekkia

Hotel Monopol, Café Monopol er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 2307.   Brevutkast fra Edvard Munch til Hugo Kosterka. Datert 1905 . Se bl. 1r
«Jeg har foreløbig Quarter i Cafe Monopole»
Munchmuseet, MM N 3160.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 6.2.1905 . Se bl. 2r
«»