Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 254)

Brevs. 334 (PN 254), Nasjonalbiblioteket. Datert 1909. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_124250A00001
    
    Kjære Thiis!
 Vil Du
være så snil at la et
uddrag af medsendte
Nor avisudklip komme
i et Blad – helst Morgenbladet
– Jeg må gjøre noget forat
få Alfa og Omega  …  solgt
– den har kostet mig 3000 Kr.
– Du ser atter må Tyskland
til forat hjælpe på Forstaaelsen
af mine Sager – D …  vil
«Alfa og Omega» vil vel
gå sin Seiersgang i Tydskland
men i Kristiania blir det
ikke begrebet – Du ser den
gjør Opsigt – På Scecssionen har
jeg blot udstillet «Alfa og Omega»
og Succeen bør konstateres i Kristiania –

    Den havde osså Succes i Kjøbenhavn

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_124250A00002

    Det er første Vinter på
10 år jeg har været i
Norge – Jeg lå da søvnløs
og syg på Sanatorium –

    Vil jeg nu slippe flere
Furieprocesser? – De feiende
Chri Kr flotte Kristianiadamer
påtager sig jo villig
Bøddeltjenesten – Her er
herlig Sne – og jeg glæder mig
til at male Vinter –

    Hvordan går det? – Jeg
tænker ikke mer på Universitetet
– Skulde jeg udstille til
Våren i Kristiania?

    
    Hilsen  Din hengivne E Munch Note
    Hilsen  T. Stang.

    Send Udklipperne tilbage!
    Send mig Kritikerne tibage!