Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 230)

Brevs. 247 (PN 230), Nasjonalbiblioteket. Datert 12.1934. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56241A00001

    
    Hr konsul Harald Kaarbø


    Jeg sendte telegrafisk 300 kr og skal
nok udover vinteren af og til sende
noget som jeg ber Dem være så god
at sende videre i passende rationer

    Det gjør mig hjertelig ondt ‹om›
min nieces vanskeligheder men
jeg begriber ikke hvordan hun
under slige omstændigheder sender
gutterne ned istedetfor at la dem
læse på en billig måte privat til
‹som› forberedelse til et kort kursus
til artium, hvis det er nødvendigt
Det er da ikke påtrængende nødvendig
at ta artium så snart. Nu blir
det vel bedre når vårsildfisket kommer

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56241A00002

    Det kom overraskende på mig Deres
meddelelse og det var jo atter et chock
Jeg har hele tiden og overalt hørt
at nu var der godt fiske deroppe og
gode tider. Heller ikke har der været
noget der skulde tyde på slige
vanskeligheder

    Min pekuniære status er slig
at jeg umulig kan påta mig gutternes
skolegang her – Det synes  …  jeg altså
er helt overflødig og meningsløst

    Ja det er trist det hele. Vi har da
blot gode ønsker for dem og at ikke
julen blir for trist –

    Jeg kommer snart tilbage til Deres
elskværdige og lange brev og skal senere
forklare Dem mine forhold – Det har været
en stor ulykke at man har troet på
de usande rygter om mine penger – Ekely
kan der ingen tomter sælges af da kloakvæsenet
er så dårlig – Min søster har jeg ikke seet på et år    selv
har jeg været meget nedbrudt –

     Bedste hilsen

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56241A00003

    Jeg var har i hele høst været på
reiser i Sverige og i Bergen – Jeg var
ikke hjemme da min niece var
her –

    Min søster tar sig nok nær
af alt dette som synes at være
håbløst –

    Jeg syns Ellingsen måtte greie
sig ved at ta tingene på en mer
forsigtig og beskjeden måte


    Bedste hilsen

    Deres ærbødige Edvard Munch


    Det skulde være hyggeli at få
talt med igjen