Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 230)

Brevs. 247 (PN 230), Nasjonalbiblioteket. Datert 12.1934. Brev til Harald Kaarbø

© Nasjonalbiblioteket, NB_56241A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_56241A00002
© Nasjonalbiblioteket, NB_56241A00003