Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 229)

Brevs. 247 (PN 229), Nasjonalbiblioteket. Datert 10.12.1934. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56243A00001

    
    Hr konsul Harald Kaarbø


    I tilknytning til mit brev af
idag skal jeg udtale

    Jeg kan ikke binde mig til
at betale mer end et år ad
gangen. Jeg vil ub …  udtrykkelig
bemærke at beløpet ikke kan
blive så stort på grund af
de dårlige økonomiske udsigter
Samtidig er betingelsen at distriktslæge
Kinck og tanterne  …  til Ellingsen
går med på at give mindst
det samme som jeg

    Dette er noget jeg fremsætter til
overveielse uten at være direkte
forslag

    
    Med bedste hilsen
    Deres Edvard Munch

10-12-34 Ekely