Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 229)

Brevs. 247 (PN 229), Nasjonalbiblioteket. Datert 10.12.1934. Brev til Harald Kaarbø

© Nasjonalbiblioteket, NB_56243A00001