Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 213)

Brevs. 247 (PN 213), Nasjonalbiblioteket. Datert 1933–1939. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56232A00001

    
    Herr disponent Harald Kaarbø


    Jeg takker Dem mange gange for
al udvist elskværdighed, idet {d}De så indgående
havde tat sat Dem ind i denne vanskelige
sag der kan spille om menneskeskjæbner.

    Deres forklaring var indgående og samtidig
taktfuld og viste at De vilde det bedste
skulde komme ud af det –

    Jeg er i løbet av de senere år
også kommet til til en forklaring af
forholdene der stemmer med Deres faktiske
oplysninger

    Det er mig  …  helt umulig at ta børnene
hid og sørge for Dem – Ikke alene af pengemangel
men jeg eller min søster kan ikke påta os
mer byrde end vi har og.

    Når sagerne er slig at Ellingsen selv
ikke kan sørge for undervisning og ophold i Oslo
for børnene er det ingen annen vei at ta

    Der kommer jo en sag til. Man sier han Ellingsen er sygeli
{d}Det kan jo genere hans gjerning hvis han vil drive fiske

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56232A00002

end at han alvorli fra grunden af bygger sig
op en stilling og lar børnene  …  undervise deroppe


    Det er blit mig vanskeligere at
hjælpe med pengesummer efter ævne – da jeg
skjønner jeg står for {D}dem som millionæren
der blot behøver at smøre op et billede forat
skaffe en stor sum –

    Men først og fremst må Ellingsens og slægten
deroppe fuldstændig komme til forståelse af
jeg nu ikke sidder med større penger og
at mit arbejde trænger det jeg har –

    Når alt dette forståes vil en håndsrækning
af og til fra mig komme tifold mer
til nytte – Jeg har vel de senere 6 år ialt givet ca 11,000 k
Slægten deroppe kan ikke pukke på at jeg ikke yder –

    Jeg takker Dem atter hjertelig og ber at
hilse fru Kaarbø så meget fra mig og min søster
som jeg netop talte med og som ba med hilse
Dem –

    Som en svag drøm husker som liten gut
en å med siv og en bro – Det var vist Der fru Kaarbø
havde sit hjem –

    
    Ærbødigst
    Deres Edvard Munch

    Til trods for alt tror jeg hun i mange henseende har havt
godt af være i den friske luft og blandt rolige primitive mennesker – Jeg har altid ment
at samværet med os nervøre mennesker helst burde undgåes

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56232A00003

    P.S.  Jeg sender en oversigt over mine
pengeforhold

    Min skatteligningsopgave for førstkommende
nytår vilde omtrent lyde slig
Indtægt 2000 kr + udgifter\renter/ 4000 kr = 6000 kr
Udgifter til atelierene og andre malerudgifter = 7000 kr
- 1000 kr
Eiendommen, Ekely – Nedre Ramme Aasgaardstrand = 1‹04›\08/,000 kr

    Det er altsammen arbeidssteder og ved at
sælge Ekely f. ex vil jeg ikke kunde arbeide
på mine store arbeider eller arbeide på mine
to presser –

    Så blir mine kontant penger i obligationer og
på bankbok circa 120 kr – 120,000 kr

    Når jeg skal betale 5000 k, skal, 4000 kr til min
søster,– 7000 kr til malerarbeidet og så til
mig selv, så vil De forstå at jeg ikke kan
love noget for fremtiden og j\a/t jeg sandsynligvis
om 3 år eier meget litet –

    Hertil kommer at jeg må holde mig en tid
borte fra arbeide og foretninger, og at Tyskland
er helt stængt – Her skulde alle vite at ingen
kan kjøbe dyre billeder – Kanske jeg kan sælge lidt
når jeg et par år har holdt mig væk

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56232A00004

    Jeg ser at mine gravurer forbausende nok har
beholdt sin værdi – Det er fordi jeg allerede for 10 år
siden trods kunsthandlernes ivrige protest afslipte
en mængde kobberplader og stene – og overhovede
ophørte omtrent at sælge grafik –

    De allerede 50,000 grafiske blade ute og det er
formeget – Nu kan De tro de fleste af dem  …  er
solgt af i sin tid til en bagatel og mange
forærtes –

    Nu er det  …  muli at jeg af de senere
bil gravurer hvoraf lidet er solgt kan sælge
lidt – Ellers blir det meste hva jeg har
opbrændt – Forøvrigt blir mine nyligste
billeder anbragt i mussæer –


    
    Din E M –