Munchmuseet, MM N 3647

MM N 3647, Munchmuseet. Datert 5.1.1927. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3647 bl. 2r

    
    Hr direktør Jens Thiis
    Nationalgalleriet
    Universitetsgaden
    Oslo

 

Munchmuseet N 3647 bl. 2v
      
Munchmuseet N 3647 bl. 1r
    
    Kjære Thiis!
 Vil Du være så
snil at huske på i tilfælde
der skrives biografisk om mig
at min Onkel {i}erindre at
P. A Munch var bror af min
far – A Munch fætter – Ligeledes
at min M mor Laura Munch
døde fra os af brystsyke da min ældste søster

 

Munchmuseet N 3647 bl. 1v

var 6 år og jeg 5 år – Det kunde kanske
være ligegyldig om at der skrives
min biografi – Men når den
skrives må den være korekt

– Der er vist under arbeide et
biografisk lexikon – Der skrives altid om
min snæversynte far – Han var sygeli
religiøs – men igrund e{n}t elskeligt menneske –

    
    Rigti god jul og godt nytår
til Dig og Dine

    fra Din        Edvard Munch