Munchmuseet, MM N 3290

MM N 3290, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Johannes Roede

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3290 bl. 1r
    
    Hr overretssagfører Roede


    Det forekommer mig bestemt at ligningen iår er
værre end ifjor. Jeg har i 1932 brugt henved 35,000 kr –
Jeg har heraf brugt circa 25,000 kroner af kapitalen –
Aligevel er min kapital blit sat omtrent ligt med
1931 eller noget over 300,000 kr – Ligeledes er de utgifter der
så nøie blev ført op mindsket med 3000 kr – H … 

    Vil De være så snil at sende mig alle papirer så
jeg i ro kan undersøke det –

    Jeg har vistnok bare engang protesteret. Det var
da mine malerier blev skatlagt. Ellers har jeg mest
funnet mig i ligningsvæsenets påfund så gale de har
været. Jeg har villet spare mig anstrængelsen –

    Det vilde nok være snilt af Dem og { … }meget heldigt
om De kunde skaffe mig nogen nærmere beskjed om
mine nordlige slægtningers forhold – Det er jo imidlertid
en delikat afære og formegen granskning kunde være ubehageligt
for dem – De kunde jo osså få vide det – De bor 5 dagers
reise herfra og det er vel noe som vanskeligt lar sig udrede

    
    P.S.  Jeg har netop hørt af en af slægtning
af disponent E. h at han er en  …  snil mand men ingen
foretningsmand. Der har vi det. Han får ta i med noget ordentligt

 

Munchmuseet N 3290 bl. 1v

    Ulykken har været alle disse ansvarsløse og ofte ondsindede
udspredelse af overdrevne beretninger om mine 10 eiendomme
og milioner – Det har forvirret dem deroppe.
har er der jo osså en formuende tante deroppe

    Jeg Det er vel ikke annet for mig at gjøre
end at handle efter bedste mening –

    Jeg tror min slægtning som jeg kjenner lite men
som gjør et udmærket intryk er kommet i en
bra slægts midte – Hun gjør jo osså intryk af
at ha havt det godt – Nød er det nok ikke tale
om deroppe i den gamle store familiekreds –

    Noen større forpligtelse kan jeg ikke påta mig
    Jeg tror forresten at en vis f Osloherre som skriver
i Morgenbladet og som vi sidst ‹nævne› har bidraget meget
til at gjøre alt floket – Vedkommende herre der har været
svoger og meget i forbindelse med dem deroppe holdt for noen
år siden et høilydt foredrag i Palmehaven på Grand om
hvor nødlidende de var – At de ikke eiet stol at sidde
på (eller eiet stoler) og at han sente dem af og til noget – Der
sad jeg som en synder – Fangen og mange andre hørte på
Da jeg sendte dem 3000 kr kjøbte de en fjeldhytte til
børnene –

    Det meget farlige ved disse overdrivelser af mine
penger er at folk kan stole på at ha f formue i vente
og indretter sig herefter –

    
Med venligst hilsen
    Deres Edvard Munch

    For mig står det som at min slægt
disponent E. burde ta sig noget mer sikkert nu end
beskjednere for – Men for mig er det jo ikke så godt at vide –