Munchmuseet, MM N 3086

MM N 3086, Munchmuseet. Datert 9.11.1907. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3086 bl. 1r
    
    Kjære T


     Mange takk for Brev og Hefte –
som venter det næste til min
Adresse  Warnemünde
    am Strom 53

    Skal intressere mig at læse hvad Du skriver
har ved flygtig Gjennemsyn seet
at Du reducerer min ægtefødte
Onkel og Farsbroder P. A Munch til blot
Fætter – dette vil hverken han eller jeg
la sitte på os – Er artikkelen for Cassirer
bestemt antat – Har nemlig uheldigvis
holdt krangel med Bruno Cassirer – hvilket
vel skal hævnes – Berømmelsen er stigende
min Lykke har lidet dermed at si

    I al Hast på Reise
    
    Din hengi. E M.

    Tar muligt en Trip no{ … }rdover til Våren!

 

Munchmuseet N 3086 bl. 1v

    
    Hr Direktør Jens Thiis

    Norwegen
    Dro{t}ntheim