Munchmuseet, MM N 2988

MM N 2988, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2988, s. 1

    Jeg havde jo selv tænkt
engang at sagsøge Fru K
for Æresfornærmelser – og
S B for ved løgnagtig i
bedragerske Breve at have
forvoldt mig Legemsbe-
skadelse og ved Brud
på Æresord ødelagt mig
for mange År – og kanske
‹ti› st …  –

    Det er betegne{d}nede hvor
godt { … }Drøbakken fik
lavet Fælden 1902

    Jeg havde jo Året i
Forveien – alvorligt tænkt

 

Munchmuseet N 2988, s. 2

på at sagsøge dengang
Frøken L – forat have
udspredt det gemene
Rygte at jeg skulde have
levet på hendes Penger –
(Jeg lod hende engang
betale en Reise fra mit
Sanatorium i Gausdal
til {B}Tydskland – da hun
skrev til mig – hun var
 …  d opgivet af Lægerne
og at Døden var nær)
Denne Sum agter jeg engang
at lade tilflyde et Par
fattige Malere i Norge –

 

Munchmuseet N 2988, s. 3

    Legatet kan jo kaldes
Frøken L.’s Legat for
ubemidlede Malere af
god Familie –

    – Nå ja – Du kan da
forstå hvor raffineret grusomt
– Theaterstykket 1902 var
lavet – som { … }og hvor mange
Jern der var i Ilden –

    Men Firmaet var rigt
– der var ikke mangel på
Penger til Foretagendets Drift –
– Efter denne Bomberregn
af Brevkort – der flød ud af
mig som af en proppet
Flaske – må jeg vel vente
med at sende de herlige

 

Munchmuseet N 2988, s. 4

Karikaturer der behandler den velklædte
Pøbels Færd – Di{tt}sse er jo e{n}t ganske
annet virknings{ … }Middel til at sige dem
og Menneskerne {s}Sandheden – det forhindret
jeg da foreløbig – Du er vel nødt til at
‹stadig› mine værste Fiender – hvilket smerter
mig – Du kan fortælle at jeg snart er færdig
med en Bog der forklarer hele Historien –
og nok sk{ … }al sætte disse Mennesker e{n}t
Monument – Jeg så mig nok om i hine
Dage – og jeg skal ingen {S}spare –

     Altså vær
hjertelig hilsen‹t› fra
 Din Edv. Munch

 

Munchmuseet N 2988 bl. 1v

    Desværre ingen { … }Sherry på L …