Munchmuseet, MM N 2975

MM N 2975, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2975 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Det er vist Dig en ligeså trættende
ting at telefonere som det er mig
at skrive – men jeg får alligevel si hva
jeg videre vilde have sagt Dig i telefon –

    Jeg vilde spurt Dig hvilken gravur
Du ønskede af mig og som jeg for en
tid siden lovet Dig –

    Så var den stakkels Paulsen
Ved de utroligste anstrængelser af hans
prægtige svoger Bugge og så ved hjælp af
mig og Dig dengang lykkedes det efter et
å{ … }r at få ham fri – Han fik lov til
at eie sit hus der osså er hans
atelier – Udstillingen gjorde udslaget –
4 mot 3 stemmer for – Det var hans
eneste  …  påskjønn{l}else i et langt

 

Munchmuseet N 2975 bl. 1v

stridsomt liv.
    Han kom ikke langt men det
var en ærlig kunstner der havde denne
udstilling – Han var den mindst stræ{ … }ber-
agtige mand jeg har truffet –

    Der var meget gode ting på udstillingen
m{ … }en de{n}t var ophængt for meget

    
    Din hengivne
    Edvard Munch

    { … }Det var ikke godt for mig
at studere den lange udredning
fra angående Sudetertyskerne – fra Nansen
hjælpen når jeg var havde feber og
var søvnløs – Jeg underskriver aldrig noget
når jeg ikke er istand til overtænke hva jeg
underskriver – Jeg har to gange sendt
100 kr til Dagbladets insamling og har sendt
to gravurer der har måttet kunnet indbringe
600 kr –

    Så et: Det er ikke så ilde med mine
malerier i uteateliet – D{ … }et er ordnet slig at billedene
ikke tar skade – D Det er ikke mange der er ute – Aula billederne Kommentar

har ingen skade tat –