Munchmuseet, MM N 2868

MM N 2868, Munchmuseet. Datert 2.4.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2868 bl. 1r

    
    Maleren
    Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2868 bl. 1v


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]


 

Munchmuseet N 2868, s. 1
    
Fæstningen Kochsvei 21
1-{Kjø}4-09 Kjbhavn    Ædle ven og Frænde!


    – Jeg hører Gnyet fra
Sværdene hjemme – og ser
Pilene { … }stå som en Sky
i Luften – Vældig
falder Huggene

    Den ædle Skald Gierløff
hin snilde vækker
Kamplyst med herlige
Kvad – {Den}Ridderen Dedekam
uden Frygt og Dadel –
stævner i sin blanke
pletfri Rustning frem

 

Munchmuseet N 2868, s. 2

med Vælde – men ikke
er jeg blind for Faren –
– Snigmordere og
lumske Spioner arbeider
og søger at undergra{f}ve
den tapre Hær – Jordrotter
og Muldvarpe spiser
Jord til de sprækker
forat komme mig tillivs –
– Dypt { … }beklager jeg
at jeg ikke { … }selv kan
komme og deltage i
den herlige Strid –

 

Munchmuseet N 2868, s. 3

    Jeg stunder til at
Befrielsen kommer så
jeg fra min Flyvemaskin
– de{n}t herlige Luftskib
{ … }Ørnen kan kom ile
op – Den ædle Kommandant
vil give mig los ved
Lospenge –  …  Livlæge
Denne ædle Kriger
der nedstammer fra { … }en
gam{le}mel tusindårig
Slægt der har deltaget
i vældige Kampe i
Orienten og deltaget i

 

Munchmuseet N 2868, s. 4

Jerusalems Beleiring – har givet
mig Håb om snarli Frihed

    Hans Livlæge pleier mine
svære Sår – han fortæller at jeg
lider af for stort Mod – Modet
må neddæmpes – ellers sprænges det
‹til› mit Indre


    Jeg J
    Hør Vil Du nævne mig nogle Gravurer som
Du, Jappe og Gierløff har Lyst
på – Nævn sån 3 {til hv}eller 4 til hver – så
sender jeg dem –

     Tusind Hilsner til Dig og Venner     Din E Munch

 

Munchmuseet N 2868 bl. 3r

    Herved indsender jeg
følgende Befalinger

    – På Grund af sine
Misgjærninger og ‹uhæderli›
Krigsforset – erklærer jeg
herved at den gamle
Kriger Krohgs Skjæg blir
{ … }at betragte som fredløst
– således at det kan opbrændes
eller kan afrives – hvor det
træffes –
I Kirken –
eller på Slottet
– eller i Styret
eller på Do
Under mit
Segl
 EM

 

 

Munchmuseet N 2868 bl. 3v

    Jeg skriver snart nærmere