Munchmuseet, MM N 2853

MM N 2853, Munchmuseet. Datert 8.3.1908. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2853 bl. 1r

    
    Herr Maler
    Ludvig Ravensberg
    Stensgade 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2853 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2853, s. 1
    Berlin 8-2-08


    Kjære Frænde


    Ængstelse betog vel
den trofaste Flok i
Norge da Nyheden kom
at den vældige Hærfører
dukkede op i Paris midt
i Fiendens Leir –

    Således skal Helten
være – en Ængstelse og
Skræk skal ile ham forud –
– { … }Skræk og Fordærvelse
bragte også Nyheden i
Fiendens Leir

 

Munchmuseet N 2853, s. 3

    Jeg beretter om mine
herlige Kampe:

    Jeg skal ik dennegang
ikke fortælle om den
Trediveårskrig jeg har
ført her – blot om
den sidste Bedrift da
jeg som Tordenskjold
med en liden Hærskare
som viste mig rundt
i den elendige Fiendens
Leir i ‹Latrinen› –

    – { … }Min nu snart
80 årige Feltherre
Nouredin Pascha med

 

Munchmuseet N 2853, s. 4

det frygtelige Ansikt –
frarådede mig denne
dumdristige Plan – men
mit fyrrige Mod
lod sig ikke tøile og
han måtte gå med
på Planen –

    – Tirs Den 1{ … }8 M
Februar samledes min
Hær – Sl Fire Kompagnier
– Decoration «lys Nat»
– Jappes Hj{æ}ertesorg
(Lithografie) Vanvittig
Kvinde og så den

 

Munchmuseet N 2853, s. 2

forfærdelige Compagnie 4
M «La Morte du
Mar{t}at»

    Synet av dette blod-
dryppende Billede
bringer Skræk på
Miles Afstand

    Vi erfaret osså at
Fienden allerede var
ud med Spioner –
og Nourredin Pascha
med Hestehove og syv
Hestehaler fik {end}blev end
frygteligere i sit
forfærdelige Ansikt

 

Munchmuseet N 2853, s. 5

18 Februar om Aftenen
Kl 9 ½ stod jeg og
Nouredin Pascha
Friedrichstrasse Bahhof
og inski{ … }bede de 4
frygtelige Komagnier –
Nouredin Paschas Ansikt
var ubeskriveligt i
sit forfærdelige Ansikt –
da han tog Afsked
med sin { … }heltemodige
Herre – Han gned på
sin Lampe og ønskede

 

Munchmuseet N 2853, s. 6

mig Held –
    Toget gik –
De frygtelige Kompagnier‹s›
Billeder blev i en Rulle
sat i min Kupe
medens jeg sat mig
i Spisevognen for at
hente Mod og Kraft i
de lækre Retter og den
herlige Druesaft –

    – Om de v … 
Fienden var imidlertig
ude – { … }De videre
Begivenheder skal

 

Munchmuseet N 2853, s. 7

jeg senere berette om –

    Imidlertid kan Du
til Opmuntring for den
lille tapre Flok la
Gjerløff fortælle at
jeg udstiller på
L’independant i Paris
Billedet «Marat
myrdes» det vil
osså bringe Skræk i
Fiendens Leir –

    Altså mer senere
– Hvordan går det?
– Jeg reiser nu til
Warnemünde –

 

Munchmuseet N 2853, s. 8

    
    Min Adr
    Warnemünde


    
    Din gamle Frænde
    E Munch Ridder af den blodige
Haand
Æresmedlem af Skiklubben «Pfeil» in Thüringen

    Med mange Hilsener til
Gierløff