Munchmuseet, MM N 2849

MM N 2849, Munchmuseet. Datert 30.1.1907. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2849 bl. 1r

    
    Maler Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2849 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2849, s. 1
    
    Hotel Habsburger Hof
    Anhalter Bahnhof


{1}30-1-07 Berlin


    Kjære Ludvig    
 Jeg sendte Dig
idag 100 Mrks som Du
ærlig har fortjent –

    Vil Du ikke ta en
liden Middag på Theater-
caffeen
med min gamle
Ven Gierløff, som jeg
ser har revet af sig
et Theaterstykke –

    Det er {S}skam få, jeg
tænker med velbehagelighed
på hjemme ‹–›    Mine

 

Munchmuseet N 2849, s. 2

mordere Nidingerne
sidder tilbords hjemme –
– Originale i sin
Pøbelagtighed er ialfald
Nordmændene – D{ … }en geniale
Ide at sælge dens anderes Kjød
og Blod for Pjolter og
Underbuxer til sine
letfærdige Madamer
har de Theatersno{ … }bberne
og Pøbelbohemen Æren af
{ … }at have undfanget –
– Desværre tviler jeg
på at den indre Skavank

 

Munchmuseet N 2849, s. 3

har fået kan helbredes –
Offentlig skulle de
pids{ … }kes, der feigt
forstår med geme{ … }ne
Midler at myrde ens
Indre – { … }Ærlige Mordere
skulde belønnes –

    – Deutsches Theater
har fået sig en ordentlig
Skrabe for sin Taktløshed –
Jeg forlangte osså dennegang
Honnorar strax udbetalt
efter Indsendelsen af
Tegningerne

 

Munchmuseet N 2849, s. 4

    Vil Du være så snil at forklare
Dedekam at jeg ikke kan – og hvorfor
jeg ikke kan deltage i Fontænebevægelsen –
så glad jeg er i Vigelands Kunst – Det gjælder
jo at jeg kommer over en farlig indre
Sygdom – Altså æd{ … }le Frænde – Ta et
lidet {g}Glas på vores Velgaaende og mange
Hilsener til Dig og {H}Gierløff

    
    Din hengivne E. Munch