Munchmuseet, MM N 2834

MM N 2834, Munchmuseet. Datert 26.9.1905. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2834 bl. 1r

    
    Hr. Maler Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldm. Grønvold.
    Stensgd. 1
    Kristiania
    Norwegen

 

Munchmuseet N 2834 bl. 1v

    

 

Munchmuseet N 2834 bl. 2r
    
    Kjære Ludvig!


    For ærens Skyld send
strax de 100 Kroner – jeg
sidder i Slottet ved
Chemnitzer Flod og tjener
Penger men vil ikke
tilstå Mangel på
Kontanter – Jeg bor som
Fyrster bør bo – men uden
disses Penger – Send Pengene
til  Karola Hotel Chemnitz
Sachsen –

     Din heng. Edv. Munch
    Husk ialfald på at jeg får fra Gierløffs Aviser –