Munchmuseet, MM N 2801

MM N 2801, Munchmuseet. Datert 20.10.1903. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2801 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldmægtig Fr. Grønvold
    Stensgade 1
    Kistiania

 

Munchmuseet N 2801 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2801, s. 1
    { … }Zum zwarzen Ferkel
Berlin 20/10 03    Kjære Ludvig!


    Kan Du fortælle mig
noget om Udstillinger
og om Laureng er bleven
en Rigmand på den
nye Udstilling – Aviserne
skriver jo ikke om Malerier
så man får lidet vide –
Mit Billede skal være
skjævt siger Aftenposten

    Er Kvinden med { … } Bødtker
og de mange Mænd udstillet?
eller er

 

Munchmuseet N 2801, s. 2

    {Og er}Har Du seet noget
til den Dig av en
høiere Vilie Dig bestemte
Kvinde – Fr. Ingse
Eller har Du – Fühlung
mit den Feinde – ved Hjælp
af Gjerløff? –

    Med Hensyn til Ægteskabet
T. ‹{ … }K› – { … }hvad sier? – skulde
ikke denne forholdsvis ubetydelig
Begivenhed være foregået
uden dette snigmorderske
Overfald på mig? –

    { … }Jeg har {skrevet}leiet
{ … }Atelier her og begynder at
arbeide –

    
    Hilsen  Din E Munch

 

Munchmuseet N 2801, s. 3

    
    Adr Lützowstrasse 82
    Berlin –

    Om ikke personligt så hils
Frøken Ingse – gjennem hendes en
af hendes Riddere –

    Hvis Du er indom Wasteson be
ham sende mig h …  snarest
Afregningen (Jeg vil nødig han skal
lade den gå op i gammelt Regnskab)