Munchmuseet, MM N 2075

MM N 2075, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2075 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg har skrevet til Dig og
forklaret Dig at et Munch mussæum
på Tullinløkken ikke vil tilfredstille
de krav jeg har havt til et
sli sådant – Jeg måtte have et stort
mussæum i tilfælde, hvor mine friser
og monumentale arbeider kan få
plads – Der er nok af steder i Oslo
hvor et sligt mussæum kan få
plads – Nationalgalleriet behøver til
sin udvidelse gjennem årene ‹fuldelig
Tullinløkken ubeskåret

 

Munchmuseet N 2075 bl. 1v

    Jeg har osså forklare{ … }t Dig
hvordan chikanerier og viderværdigheter
har tat arbeidsmotet bort har fra fra
mig og jeg har tabt lysten til meget –

    Således har jeg opgivet mussæums-
tanken og har efterhånden
fåt den opfatning at ikke
et eget mussæum er så heldigt
for mig –

    Det er Stenersen der har talt
om brandbomber – Jeg er enig med
ham i at det ikke er heldigt for
mig at ha al min kunst på
et sted – Jeg er især ved 10 tiden
om formiddagen at træffe i telefon
– Jeg er aldrig i byen {eller}og besøger
ingen mennesker – Jeg trænger at
fordybe mig i min kunst og få ro
til arbeide

    
    Med mange hilsener til Dig {D}og Dine
    Din hengivne Edv. Munch