Munchmuseet, MM N 2007

MM N 2007, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Johannes Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2007 bl. 1r

    
    Hr overretssagfører Jos Roede


    Jeg sender strax 400 kr med takk for hjælpen
Det var en stri måned d men det har vel
været godt for noget – Feståret 33–34 blev
osså en hidsig kamp mot skumlere –

    Jeg arbeidet igår aften i mit egentlige
og mest brugte «atelier» verandastuen –
Jeg brugte en ovn på 2000 watt og værelset oplystes
af { … }800 watt lamper – Jeg forsøger at få
dagslys – Slig malte jeg osså om natten bohemens
død – Den skal jeg bruge som skitse til en
variant som omtrent er bestilt fra Schweiz.
Bruger jeg så 2000 watt til presserum og de øvrige
rum så har vi 5000 watt –

    Hva havde det kostet hvis jeg ikke havde
opfunnet de billige friluftsatelierer hvor jeg malte
aulabillederne Kommentar midtvinters? – Og raadhusdekorationerne?
Hva havde et sligt stort atelier overhovedet
kostet{–}? Så mærkeligt det høres for disse «Skomagere»
så er det et stort apparat men i virkeligheden
lagt an på besparelse – Af økonomiske grunde
valgte jeg gamle villaeiendomme

 

Munchmuseet N 2007 bl. 1v

Hva havde det kostet hvis jeg ikke havde kunnet
male i forfald tarvelige husrom?

    Hva havde { … }det kostet hvis jeg havde
bygget atelier på Ramme f. ex.?
At jeg tog gamle villaeiendomme var
af økonomiske grunde – Her kunde de
billige friluftsatelierer bygges – Hva havde et
virkeli atelier til Aulabillederne Kommentar og raadhusrekorationerne kostet?

    Ja så har vi de lagerru oplagrede
billeder – Skulde jeg der har billeder og
store samlinger rundt i alle verdens mussæer
skulde tillade mig at ha om mig
de til mit arbeide nødvendige billeder
halvfærdige og skitser? Uden skumlerier?

    Ja jeg kommer vel til at lave
e{n}t lite{n}t opus – En fortsættelse på et på-
begyndt opus i vinter – Skumlere undervandsbåter –

    Er det noe mening i at jeg skal bruge
min tid til at regne ut om jeg bruger
for 100 1000 kr mer kilowatt end nødvendig?

    Er det ikke smålighed og knusleri?
    Hvor megen varme og lys havde jeg måttet
ha hvis jeg skulde malt de store dekorationer inde
og ikke ute i sne.

 

Munchmuseet N 2007 bl. 2r

    Eller en assistent der  …  er både snedker
b{ … }ygmester og havearbeider der hjælper mig året
rundt med at mit  …  arb maleriarbeide
og passer på de mange atelierer – Som er
ansat som slig assistent –

    Er det ikke knuslede at passe på at  … 
han har sat noe kaal og ræddikker
grøntsager for mig{–}? Dette som { … }jeg utrykkeli
har sagt ham han blot skal gjøre  … 
når han ikke arbeider for mig –

    Ligesom en advokat trækker fra sin
kontordames løn må selvfølgeli min
assistents løn trækkes fra – Hva havde det kostet
om jeg havde tat en sekretær?

    Ja vi skal passe på at de trækker fra
300 kr i grøntsager – Det er det hva de vilde
kostet mig hos Jensen og Co

    Er dette ikke
    Skattevæsenet skal ikke kunde kræve
skat af mig for det jeg når jeg intet
har tjent –