Munchmuseet, MM N 2005

MM N 2005, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Johannes Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2005 bl. 1r

    
    Hr overretssagfører Jos. Roede


    Det ser ut som om man
vil ækle mig ut her i
Vestre Aker –

    En { … }svigersøn af Hof
spurte mig tilfældig om hva
jeg brugte de store skur til

    Jeg spurte ham om han
ikke kunde bruge sin forstand
Han vidste jo jeg malte
store dekorative billeder Aulaen Kommentar
og Freia og muligt raadhuset
– Hertil kommer at jeg har
opbevaret malerkasserne der

 

Munchmuseet N 2005 bl. 1v

til de store udstillinger
    Dette med lagring er osså
en af disse ondskabsfulde
skumlerier der høres overalt
– Det er lagring af ufærdige
billeder som jeg jævnlig maler
på – Blandt andet er der
gravurer hvoraf jeg har solgt
brugt flere til håndkolorering
og hvoraf jeg har i år har
solgt ikke så litet –

    De gamle gravurer og de sorte
sælges ikke mer af {–}\eller ganske lidet/

    Det er altså  …  ingen lagring
– Der arbeides. De { … }tre billeder jeg før jul solgte
måtte jeg begge arbeide på

    Når skal alt dette vrøvl
ophøre? Og når vil de

 

Munchmuseet N 2005 bl. 2r

la mig få arbeidsro –
    Der arbeides i alle de rum
jeg har –

    { … }Der hænger arbeiderbillederne
og det snart færdige billede
«Mot lyset» –

    Når skal spør jeg atter
alt ‹dette› motbørsvæsen
ophøre –

    Det er best De kraftigt
fortæller ligningsraadet om
{ … }dette –

    Jeg arbeider på alle de
billeder jeg har – Jeg har
omtrent ingen færdige billeder

    Deres bror vet at det er

 

Munchmuseet N 2005 bl. 2v

umuligt at sælge de sorte tryk
Jeg må male på dem –
Desuten er mine gravurer usignerte
så de jeg sælger må signeres

    Det er disse skumlerier om mine
10 eiendomme om de 20,000
milioner jeg sælger for og om
«lagringer» – Hvor jeg kommer hører
jeg om denne lagring –

    Som sagt – Der arbeides i alle
de rum og hus jeg har derute – Omtrent
{ … }intet billede er helt færdigt

    Kan ikke ligningsvæsenet
 …  passe på de der virkeli snyder
og ikke forstyrre en maler i
ens lovlige arbeide

    
    Deres ærbødige Edvard Munch