Munchmuseet, MM N 1972

MM N 1972, Munchmuseet. Datert 22.3.1895. Brevutkast til Politiken Verdens Gang.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1972, s. 1

    Undertegnede bevidner
herved at Overbringeren er
Forfatteren Sigbjørn Obstfelder


    
    Ærbødigst Edvard Munch

    Berlin 22/3 95

(Politiken, Dagens Nyheter og Verdens Gang)