Munchmuseet, MM N 1893

MM N 1893, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Rasmus Meyer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1893, s. 1

    
    {Til} Hr. Rasmus Meyer.


    – De betaler blo 1500
Kr for 5 Billeder af
mig – hvoraf det et
alene er værd 1500 Kr
Og af Og de betaler
1500 og 2000 for Billeder
som af andre som tidligere
har betalt kjøbt
sine
Billeder af mig af
andre – der har givet
i mine { … }tidligere Dage
har givet mig 15 – og
50 Kr for samme –
– Dagen derpå har vilde
jeg aldri have solgt
enk til Enkeltmand under
3,500 Kr – hv det var sidste

 

Munchmuseet N 1893, s. 2

Pris til Kjøbenhavn
Musæet
– der nær havde
kjøbt – det

    – Jeg opgav en Prins af
Reusz (det kom altså i
gode Hænder i Tydskland)
gjennem Hr August Mohr
5000 Kr som sidste Pris
– Jeg havde vel givet
Dem det billigere end
sogar { … }Kjøbenhavnermussæet
for 3000 Kr (det {bli} blir 800
Kr billigere da de ikke afdrager
Procenter i Kjøbenhavn)
– Men da de nå da
for et Billede af nominel
Værdi 5000 Kr blot bydes
1500 Kr og 2000 Kr (‹{ … }egentli›
for mig 1800 K) kunde jeg

 

Munchmuseet N 1893, s. 3

 …  ikke håbe at det
kom Dem ‹ad Hænde›

    Du må indrømme at
jeg ikke kunde vide
at De i Virkeligheden havde
gået videre –

     …  Når De betaler 1800
Kr til en annen for et
Billede der er 1¼ Del af
Dagen derpå –

    Hvis De f. Ex havde
sagt De vilde kjøbe
for en Sum af 6000 k
eller 10,000 skulde
jeg selvfølgeli osså
til Dem have strukket
mig langt – Det er mig
en stor Gl{e}æde at hænge
hos Dem – og det er jo et
glædeli Tegn at sådan { … }Galleri
er opstået i Norges ‹annen Stad›