Munchmuseet, MM N 1783

MM N 1783, Munchmuseet. Datert 1939–1940. Brevutkast til Harald Kaarbø.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1783 bl. 1r
    
    Hr konsul Harald Kaarbø

    Indlagt sender jeg besvarelse af Andreas’s anmodninger
i høst og Deres brev – hvilket jeg efter at være kommet til ro har gjort
færdig
 Jeg havde lovet en længere
redegjørelse i anledning Deres udførlige
brev – Imidlertid mener jeg De har
fået et nogenlunde intryk af mine forhold
og stilling til sagen

    {I}Brev og især foretningsbrev eller brev
der kan ha { … }betydning er mig så
vanskelig at jeg i regelen ikke har afsendt
et brev uten efter en masse omskrivninger
og først efter flere dages forløb –

    Det Denne gang har jeg det hændt hvad
aldrig har hændt mig før: At afsende
breve der såsnart de var skrevne –
Imidlertid tr{ … }or jeg at jeg nogenlunde
har truffet det rette

    Især blev jeg ængstelig da jeg kom
in på foretninger og sidst sendte et
brev uten at ha ladet det ligge et
par dage – Imidlertid er jeg sikkerhed
sikker på at det var klart nok

 

Munchmuseet N 1783 bl. 1v

hva jeg mente – Det var at jeg her
antyde{t}de til overveielse en løsning til
hjælp for Andrea – Det er mig umuligt
at si hva jeg kan kan hjælpe med –
Nu er utsigterne små – De sidste
år har intægterne været minimale
(Hva ligningsvæsenet sa da de så  …  hva
jeg havde solgt for) Jeg vil vel
til næste år ved fornyet anstrængelse
forat sælge se hva det kan bli til.

    Jeg er klar over at der er andre på
Kinckesiden og på Ellingsens side der
kan hjælpe og først da og ve{ … }d en
organisation vil det monne. Præsten vil
kanske hjælpe hermed –

    Jeg venter på det den lovede
redegjørelse – Vi må overveie alt i
ro – Nøden deroppe vil {jeg}\jo/ for vinteren
kunne lindres – Det hele er hesli – Dog
giver det mig trøst at vide – \at/ {A}\a/nderledes
end jeg har handlet i høst med
hensyn til Andrea har været mig
umuligt – Og det kunde havt de
slemmeste farligste følger havde jeg
handlet annerledes.