Munchmuseet, MM N 1715

MM N 1715, Munchmuseet. Datert 1907–1908. Brevutkast til Christian Gierløff.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1715 bl. 1r
    
    Kjære Gierløff
 Vil Du være så snil at
skaffe mig Beskjed om hvem den «schwung-
voll poetiske» Lyriker, Løgnhals og Kjæltring
der for nogle Dage siden sendte en Artikel
«Edvard Munch» fra Hamburg til Morgenbladet
det er en af disse tusind Nordmænd der
frydefuldt har stukket mig i Ryggen i løbet
af en {1}20 år som glæder sig (det var forfriskende)
når de kan finde en klandrende Artikel – om mig
i Udlandet – De hundredevis af op brilliante
Artikler fryder Nordmanden ikke sig ved

    

 

Munchmuseet N 1715 bl. 1v

    Jeg gidder jo ikke svare på slige handelsreisende
Ri Lyrikere – i af i alfald ikke endnu – da
jeg jo må passe min Sundhed – Men det
er disse der forhindrer mig f{ … }ra Bestillinger
af nogetsomhelst Art i Norge – Medens jeg
har Portrættbestillinger – og andre store Bestillinger
fra hele Tydskland og Sverige    Men
de Mishandlinger fra Norge jeg må bøde på
her, forhindrer mig fra at modtage dem –

    Artikelen er foranlediget ved en Del Gravurers
Udstilling i Hamburg – og Løgn er Artiklen
fordi ingen Reklame har vært der – På Secessionen
i Berlin erkjendtes mit Portræt der for at være
Secessions beste Portræt – om end Werenskiold,
Lierberman Franskmænd har mange – Slig ‹turer›
Nordmænd viden ‹fra› – ArtiklenDen er imidlertid så
idiotisk skrevet – at det blot er det bestillendt