Munchmuseet, MM N 1652

MM N 1652, Munchmuseet. Datert 1930–1933. Brevutkast til Haakon Mahrt.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1652 bl. 1r

    
    Hrr Bugge-Wahrt


    Min øienlæge har forbudt mig
al overanstrængelse af øiet og hovedet
forat ikke nyt kommer iveien med
øiet – { … }Jeg fandt det nytteløst at
tale om dette nu udstillingen nu – { … }Jeg og Thiis
blev jo enige om at der måtte
ingen bestemmelse tages nu – og vi
mente osså at det vel lod sig ordne til våren

    { … }Jeg kan forsikre Dem at det
er mig simpelthen umuligt at
ta mer på mig af foretninger nu
– Jeg har måtte sky{ … }ve alt fra mig –
– Det er jo osså på tide at jeg
nu efter snart 3 års øiensygdom
uten at kunne male – nu får ta
lidt fa{ … }t

    Det gjør mig rigtig ondt – det
kan jeg forsikre Dem – at det ser
ut som om jeg svarer med slaphed og
vranghed på Deres, Per Krohgs { … }og dr

 

Munchmuseet N 1652 bl. 1v

Peter KragSeiersted Bødtkers og { … }flere redebones
assistance forat skaffe mig øienslyd
i Paris –

    Men desværre har jeg den senere
tid måtte svare med tilbakeholdent
til mangen imødekommenhed –

    Så er det osså på den annen side
{ … }på grund af at såmange har
beb{ … }yrdet mig med unødige anstrængelser
og plagerier der har { … }forvoldt { … }at
jeg har tabt synet på mit beste øie
og har måttet trække mig in
i mig selv –

    Jeg hører De og Per Krohg var
herute alike aligevel – Jeg trodde bestemt
at De havde fået mit brev som jeg
gav Borgen idet han havde sagt mig
at han ventet Dem strax –

    – Det var rig{ … }ti leit at De gik
forgjæves – Som jeg { … }forstod af vor samtale
i telefon så mente De osså at det
ikke var noget s{ … }ærli magtpåliggende
{ … }vi havde at  …  tale om på dette
tidspunkt – { … }At vise frem billeder i

 

Munchmuseet N 1652 bl. 2r

i denne tid er plat umuli –
Det er et uoverkommligt arbeide –
– De vistnok udmærkede raad Per Krohg
kunde gi – måtte bli skriftli – \{ … }som sagen ligger an/

    Som sagt for øieblikket er for mig
alt foretningsmæssig umuligt – og
det er den mest absolutt tilbake-
trukkenhed jeg i længere tid må ha –

    Derfor må jeg desværre muligvis { … }helt
gi op dette sted der hvor jeg { … }har
indrettet mig så godt –

    Jeg blir he rent ud sagt komplet
{ … }forjaget af folk og af pålag{t}te byrder –

    { … }Det er vel muligt så at lokalet
De taler om nu må leies – men
desværre – Det er mig umuligt at ta
noen bestemmelse nu –
{ … }Modtag imidlertid De – Per Krohg og de andre min hjerteligst
tak – og så får vi se tiden an

    – Et er sikkert – Jeg føler det som
det aller vigtigste og det eneste vigtige
endeli efter { … }3 års ledighet at kunne
begynne at male

    Før jeg tar det vanskelige bestemmelse

 

Munchmuseet N 1652 bl. 2v

at forlade Oslo’s nærhed og Ekely reise
opholder jeg omflakkende på et par
steder – Aasgaardstrand – Kragerø – o.s.
hvor jeg har påbegyndte arbeider og h { … }har
i længere tid været på efterforskninger efter nyt opholdssted

    Som De vil erindre sa jeg osså
til Dem strax at jeg fortiden ingen
bestemmelse kunde tage og ikke kunde
bebyrde mig med mer at tænke på end
alt det der ligger på mig – Vi var enige
om at vi måtte se tiden an –

    – Muli vil det vise sig at det
ikke lar sig gjøre på slig måte da
f. ex lokalet vel skal besættes i forveien


    
    Med venlige hilsener og tak
    Ærbødigst Edvard Munch

    P.S.  Hr Borgen vil kunne si Dem at
da jeg lige efter at jeg havde talt med
Dem ringte ham { … }op sa han mig at
han ventet hvert øieblik opringning fra Dem
Jeg trodde derfor De havde fåt fuld beskjed
Ellers havde jeg efterlat et brev til Dem hjemme
– Jeg har længere tid været på reisefødder forat
finde mig et nyt opholdssted. Jeg får nu ikke
nødvendi ro nær Oslo og er blit kje af Skøen
på grund af 15 års chikaner fra egnens folk fra egnen