Munchmuseet, MM N 1593

MM N 1593, Munchmuseet. Datert 25.8.1914. Brev til Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1593 bl. 1r
    
    Kjære Laura!
 Nu kommer
jeg snart en Tur – En Dag
maa Du komme ned og
plukke Plommer og Æbler
her –

    Doctor Glaser og Frue (
han er Kunsthistoriker og
ansat ved Mussæet i Berlin)
syntes det Tæppe Du havde
strikket for mig var så
nydeligt og bemærket dets
Farver –  …  Det er Folk
som forstaar det –

    Du skulde drive mer
paa med kunstneriske
Arbeider –

    
    Din hengivne  E Munch

 

Munchmuseet N 1593 bl. 1v

    
    Frøken Laura Munch
    Adresse
    {Adr}Hr Smedsrud
    Tøien Station
    pr. Kristiania