Ole Martin Smedsrud Solhaug

Født 1860. Dødsår ukjent
Norsk. Gift med Necoline Smedsrud. Eier av gården Solhaug hvor Laura var til forpleining en periode.

Relaterte personer

Ole Martin Smedsrud Solhaug er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4584.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.08.1914. Se s. 1
«Naar Tiden kommer, skal der undersøges med Betalingen hos Smedsrud, og det skal blive greiet. –      Naturligvis er man optaget af Krigen, men vi faaer haabe; – den kan jo stanses før man tænker, ved den Høiestes Magt. –»