Munchmuseet, MM N 1572

MM N 1572, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1572, s. 1
    
    Kjære Inger!


    Jeg talte forleden med
min ven dr. Holmboe

    Han sa at Einar nu
skulde op og han mente
at han kunde blive bra
omend der nok længe vilde
være men efter på

    Den ældste var helt bra
Dette er jo alt bedre end
ventet – Kaarbø meldte
i et brev idag sin ankomst
Han fortalte at Einar skulde

 

Munchmuseet N 1572, s. 2

ligge 2 a 3 måneder og at
der var ørebetændelse osså

    Godt jeg har andre kilder
Jeg skal nok perses igjen
– Der er vanskeligheter med
skole og hus.

    Hvordan kan det bli annerledes
Hun reiser lannet rundt
selv 4de og Holmboe sier at
Gutterne lisså godt kunde
havt sin rekreation i
nærheten av hjemmet –

    Andrea må da endeli
lære lidt –

    Jeg snakker ikke med
Kaarbø der helt er i Andrea

 

Munchmuseet N 1572, s. 3

og Mogens ledelse
Jeg reiser til Gudbrandsdalen
imorgen eller i overmorgen

    Jeg skal på gjennemreise –
tale ennu med Holmboe
men undgår Andrea

    Vil Du passe på kurvene
til jeg henter dem en annen
gang –

    Hvordan har Du det?

    
    Din hengivne
    Edv. Munch

    Elendighet på elendighet
sier Kaarbø – { … }Vi der har
havt sygdom i hele opvæxten
kan ikke se det slig. Andrea
kan være gla det gik såvidt