Munchmuseet, MM N 1567

MM N 1567, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1567, s. 1

    
    Kjære Inger


    Jeg har fået gode nyheter
fra Sig‹e›fjord. Kaarbø {f}skriver
at Arne Ellingsen er ute
på gode fiskefangster som
matros på eget skib –

    Det får han osså gjøre når
det kniper. Han greier sig
altså godt uten de svære
penger til baaten Andrea vilde
ha – Så får de 200 kroner
måneden af mig – Fiskefangsten
varer hele Marts –

    Andrea fortæller at hun

 

Munchmuseet N 1567, s. 2

selv steller hele sit hus
med ku og gris – Det behøver
hun { … }ikke – Men hun har
godt af det – Jeg tror ikke på
at hun ingen hjælp har –

    Med de 200 kr jeg sender
pr måned føler jeg ikke at
{ … }påta mig mer bekymringer
Det kan jeg heller ikke med
det jeg har at slå i –

    Glædeli vilde være om vi
kunde få mer tilid til Andrea
Det kan nok komme

    Jeg håber det står bra
til med migDig som med mig

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edv Munch