Munchmuseet, MM N 1525

MM N 1525, Munchmuseet. Datert 1937. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1525 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Takk for brevet – Jeg har bedt
sagfører Voss sende Dig kontrakt-
boken – Jeg skal se at få en
ordning { … }med betalingen så
alt går glat –

    Jeg kommer mig godt i
vårveiret men jeg trænger god
lang hvile forat komme i arbeide

    Nu har jeg altid meget at
tænke på med hensyn til Andrea
der nok utrættelig forfølger sit
mål –

    Jeg tror det er heldigst ikke
at tale om leiligheten for meget
Kaarbø vil vel trænge ‹in{ … }n›

 


på mig og Andrea blir glubsk.
    Kaarbø var her. Jeg talte med
ham blot i Telefon – Han driver
på med at Andrea har ingen
annen pengehjælp end min –

    Jeg blir kje af Kaarbø – Jeg skal
nu gjøre noget forat Ellingsens
slægt skal bidrage sit – Det er
Ellingsens slægt der er nærmest
til at hjælpe barna – Kaarbø kan
osså hjælpe lidt. Faren var Ellingsens ven

    
    Mange hilsener
    Din heng. Edv Munch

 

 

Munchmuseet N 1525 bl. 1v

på mig og Andrea blir glubsk.
    Kaarbø var her. Jeg talte med
ham blot i Telefon – Han driver
på med at Andrea har ingen
annen pengehjælp end min –

    Jeg blir kje af Kaarbø – Jeg skal
nu gjøre noget forat Ellingsens
slægt skal bidrage sit – Det er
Ellingsens slægt der er nærmest
til at hjælpe barna – Kaarbø kan
osså hjælpe lidt. Faren var Ellingsens ven

    
    Mange hilsener
    Din heng. Edv Munch