Munchmuseet, MM N 1502

MM N 1502, Munchmuseet. Datert 1925–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1502 bl. 1r
    
    Kjære Inger.
 Takk for brevet – Jeg
 …  var et par dage i Kongsberg
og havde tænkt at reise igjennem
Telemarken forat få greie på Kinck
En …  mand i Kongsberg fortalte at
Kinck havde stor praxis og boe{ … }de
på en stor gård –

    Johanne er 4 brødres eneste søster
En med svære intækter – De må da
hjælpe hende og hendes – Så Ellingsens

    
    Mange hilsener
Vend             Din heng. Edv. Munch

    Jeg kommer dennegang ikke
længere end Kongsberg

 

Munchmuseet N 1502 bl. 1v

    I på Bø er der middelskole
og på Notodden g{ … }ymnasium –
Skule gutterne sydover var det
da rimligst nær Dr. Kinck der
kunde raade