Munchmuseet, MM N 1464

MM N 1464, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1464 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Kaarbø mener det er nokså
bra deroppe. Ellingsen er ute og
fisker med dampbåden sin og der er sild –

    Det var jo meningsløst at – sende
barna hid især i nød {–}\– De kunde gåt i Bodø
eller Tromsø
/ { … }Gamle Elllings Ellingsen var
kjendt og elsket overalt og gutterne
havde nok fået de bedste betingelser \der/
{de}\oppe/ – Så kunde forældrene se til dem jævnlig
N Hva i al verden skal gutterne
på Eidsvold – Det er da hyggeligere for
dem deroppe – Det kunde jo blot
opfattes s en mening – Jeg håber det
jævne{ … }r sig alt efterhånden

    
    Din hengivne Edvard Munch