Munchmuseet, MM N 1460

MM N 1460, Munchmuseet. Datert 1930–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1460 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tak for billederne – Det er jo morsomt for
Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans

    – Jeg synes Du burde tegne efter naturen ved siden af
det gjør alle – og det vil hjælpe på malingen –

    Kjøb en tegnebok og tegn efter naturen – osså
efter hva som helst ellers – { … }Både stole og støvler og
æbler –

    Jeg har fåt brev fra Andrea. Jo, nu skal
hun ta i! – Hun har jo stor værdifuld
jordeiendom foruten alt det annet – Hun skal nu
sier hun stelle med ku og gris og høns – Ja
hvorfor har hun ikke gjort det { … }før. Arne har
været på fiske og tjent 10 kr. sier hun –

    Datteren har tat middelskoleexamen – Hvorfor
har hun ikke tat den for længe siden deroppe –

    Jeg hører ikke om gutternes examen – De er foresten
friske. Hun kommer ikke mer sydover. Nu ja
jeg har ingen grunn til at tro hva hun
fortæller. Hun sier at hun vil vise mig

 

Munchmuseet N 1460 bl. 1v

datterens examensbok. Hva Jeg tænker vi
har hende snart på gjennemreise til onkelen
og så videre langs kysten til Lofoten – Herlig reise

    Jeg Vi får passe os – Hun er altså fra
mandag på farten til nordover og kan vel
ventes til Oslo. Hun prøver vel at lave de sidste
kup og træffe mig personlig – Jeg kan ikke ta mot hende

    Mange hilsener

    Din hengivne Edvard Munch


    Kaarbø har været aldeles
utrolig troløs – han har frem foralt
skyld i denne ulykke vi fik med Andrea

    Det er let at skære strimer af annen
mands hud –