Munchmuseet, MM N 1299

MM N 1299, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1299 bl. 1r
    Ekely, Skøyen


    Kjære Inger


    Takk for påskehilsenen og
det vakre fotografiet – Det er et
meget uheldigt veir vi har hat –

    Det er ikke bra for katarrhalske
folk som vi – Jeg håber Du
{ … }har det bra – Jeg får vel snart

 

Munchmuseet N 1299 bl. 1v

høre fra Andrea – Da skriver jeg
øieblikkelig til dr. Kinck, hva jeg
selvfølgeli skulde ha gjort for
lang tid siden. Men den slu
Kaarbø fik altid gjort det til at
det bare var jeg { … }der skulde perses –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch

    Dr Kinck der er lisså nær som jeg og
kjenner Elli{ … }ngsen og forholdene skulde holdes utenfor