Munchmuseet, MM N 1264

MM N 1264, Munchmuseet. Datert 24.2.1943. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1264 bl. 1r

    
    Frøken Inger Munch
    Sorgenfrigt. 1
    Oslo

 

Munchmuseet N 1264 bl. 2r
    
    Kjære Inger!
 Jeg håber nu
snart at kunne gå ut – Det var
min gamle bronchit med til Influenca
extra –

    Jeg håber Du stadig blir bedre –
    Ja Andrea’s meningen med de 1200 kr
var jo sanatorieophold for som rekonvalesents
og havde ikke tænkt opløsning af

 

Munchmuseet N 1264 bl. 2v

huset – Det er nok kostbart det – Hun
må vel vide hva hun gjør og får ta
ansvaret sammen med Kaarbø

    Det er vel rimeligt at Arne tjener
en del –

    Ja det skal bli hyggeli at
hilse på Dig igjen

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch